Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Haberler

Her ge??en g??n geli??en ve Ta??delen'in en prestijli ya??am alanlar??ndan biri haline gelen sitemizle ilgili haberleri bu b??l??mden takip edebilirsiniz.

Web Sitemize Ho??geldiniz!

Toplam 5 blok ve 108 daireden olu??an sitemizin doluluk oran?? h??zla art??yor.

Sitemizde cafe, sosyal tesis, y??zme havuzu, g??venlik, y??r??y???? parkuru, televizyon salonu, ??ocuk oyun park?? gibi aktiviteler bulunmakta olup sakinlerimize daha konforlu bir ya??am sa??lamak i??in di??er aktiviteler Site Y??netimi taraf??ndan ger??ekle??tirilmektedir.

Sizler de Ta??delen ve ??ekmek??y'??n en prestijli sitelerinden olan ve her ge??en g??n geli??en Diamond Home Ta??delen Evleri'nde ya??amak istiyorsan??z acele edin.

 

  • Sitemizde 135 m2, 150 m2, 170 m2, 200 m2 3 oda 1 salon ve 175 m2, 245 m2 4 oda 1 salon olmak ??zere 6 farkl?? daire tipi bulunmaktad??r.
Etkinlikler

16 Haziran

T??m kom??ular??m??z?? ??ar??amba g??nleri 21:00'da Ta??delen Hal?? Sahas??ndaki futbol ma????m??za bekliyoruz.

12 Haziran

Yaz sezonuna merhaba demek i??in d??zenledi??imiz Havuz Ba???? Partimize t??m sakinlerimiz davetlidir. Partimiz Saat 18:00'da Barbek??lerin yanmas?? ile ba??lay??p gece boyunca canl?? m??zik e??li??inde devam edecektir.

15 May??s

15 May??s 2010 Cumartesi g??n?? site Genel Kurul Toplant??m??z yap??ld??.